post_type

Nav kontakt

Posted by | in September 23, 2018 | nav, kontakt

Skal du sende søknad eller vedlegg, må du gå tilskjemaer for privatpersoner. Chatten er ikke en innlogget tjeneste, og vi går derfor ikke inn i konkrete saker. Har du generelle spørsmål om foreldrepenger, barnetrygd eller kontantstøtte, kan du kontakte oss på chat alle hverdager mellom klokken 08. Vi svarer på generelle spørsmål, og går ikke inn i konkrete saker. Hvis du oppholder deg i Bergen, finn kontaktinformasjon til ditt NAV-kontor. Du kan også søke på andre NAV-enheter. For resten av landet, ta kontakt med oss på 55 55 33 33. Telefonnummeret til Arbeids- og velferdsdirektoratet er 21 07 00 00. Besvarer spørsmål om blant annet refusjoner, sykefraværsoppfølging, rekruttering, permittering og omstilling. Med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides kan du i tillegg søke om ytelser, skrive til NAV og motta meldinger fra NAV. Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Har du tekniske problemer med nav.

Morsomme kontaktannonser

nav kontakt sms kontakt

Gjelder spørsmål eller opplysninger om tekniske hjelpemidler, ortopediske hjelpemidler, bilstønad, tolk, tilrettelegging og tilpasning. EURES-tjenesten i NAV: (47) 55 55 33 39, tastevalg 2. Her kan du sende en beskjed om endringer som har betydning for saken og oppfølgingen din fra NAV. Samtale fra mobiltelefon: Egne takster avhengig av hva slags abonnement du har. Hvis du opplever feil og mangler på nav. Hvorfor må jeg oppgi fødselsnummer? Har du en aktivitetsplan kan du stille spørsmål direkte til veilederen ved NAV-kontoret som gjelder oppfølging mot arbeid. For eksempel endring i inntekt eller jobbsituasjon. Som oftest kan vi hjelpe uten å sette deg videre. Har du mistanke om trygdesvindel og ønsker å tipse NAV, kan du ringe oss på telefonnummer 55 55 33 33.

Scandinavia porno

nav kontakt

Du kan endre kontaktinformasjon og registrere og endre kontonummer ved å logge deg på Ditt NAV. Her kan du klage eller anke på et vedtak, gi ros eller ris eller gi tilbakemelding om nav kontakt feil og mangler på nav. Du kan logge på NAVs tjenester med ulikt sikkerhetsnivå. Chat med EURES om arbeid og opphold i EU/EØS-landene og Sveits, eller om jobbmuligheter i Norge. Vi kan hjelpe deg med status i sak, rettigheter og plikter på pensjonsområdet. Du kan ikke sende inn beskjeder på vegne av andre, heller ikke hvis du er fullmektig eller verge. Her finner du svar på de vanligste tekniske spørsmålene om selvbetjeningstjenestene på nav. Oppholder du deg i Oslo må du ringe 21 80 21 80. Kontakt oss på telefon hvis du ikke finner svar på nav. Vi har også en egen blogg om pensjon, samt Youtube- og LinkedIn-sider. Vi hjelper journalister med spørsmål om statistikk på arbeids- og velferdsområdet og NAVs tjenester, ytelser og organisasjon.

Thia porno

nav kontakt

I sommerukene 27-33 er åpningstiden 10. Her finner du en oversikt over NAV i sosiale medier. For eksempel endring i sivilstand eller flytting til utlandet. Vi hjelper deg med å få porno mann oversikt over din økonomiske situasjon. Du må oppgi fødselsnummer for å få hjelp i din sak. Du kan for eksempel sende beskjed om endringer i inntekt, familiesituasjon, jobbsituasjon eller opphold i utlandet som kan ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. Her er NAVs interne retningslinjer for tilstedeværelse i sosiale medier. Tjenester markert med hengelås krever BankID, Buypass eller Commfides Tjenester med hengelås krever et høyere sikkerhetsnivå enn du er innlogget med. Her kan du sende oss nye opplysninger som påvirker din sak om uføretrygd, barnetillegg og gjenlevendetillegg. Her får du svar på spørsmål om alle NAV-tjenester og ytelser, med unntak av alderspensjon og hjelpemidler. Søk på kontornavn eller postnummer. Husk at BankID er personlig og ikke kan benyttes av andre enn deg selv.